Günümüz iş güvenliği yasaları dahilinde önem kazanan, yasaların yanı sıra insan ve yangın korumada hayati önem arz eden kaçak akım sistemleri her işletmede mutlak suretle kurulmalıdır. Kaçak akım sistemleri sistemde bulunan kaçakları tespit ederek olası kazaların önüne geçerek, maddi ve can kaybı yaşanan kazaların asgari seviyelere indirilmesi noktasında olumlu etki göstermektedir.

Eski veya bakımsız elektriksel panellerinde olduğu düşünüldüğünde, gereksiz duruşlar ve imalat kaybı etkenleri kaçak akım sistemlerinin kullanılması engellemekte veya kullanıcıyı bir süre sonra kaçak akım koruma sistemini kapatmaya yönlendirmektedir. Bu durumda işletme insan sağlığı ve yangın riski konularında savunmasız kalmaktadır.

Doğru kurulan bir kaçak akım sistemi sayesinde gereksiz açmalar engellenip, insan sağlığı ve yangın korumada optimum çözüm sağlanacaktır. İşletme yük karakteristiği, harmoniklerin olup olmaması ( yanlış röle seçimi ile gereksiz açmalara sebebiyet verir), doğru kurulum vb. etkenler göz önüne alınarak kurulan kaçak akım sistemleri kullanıcıya sistemin doğru işletilmesi noktasında da çözüm sağladığı için tercih sebebi olmuştur.

Kaçak akımın gözlenip, yük ve topraklama seviyesine göre adım gerilimi baz alınarak set edilebilir olması, aynı zamanda haberleştirilen bir bilgisayar ile kaçak akımların sürekli kayıt altında tutulabilmesi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Circutor RGU serisi kaçak akım röleleri önerilmektedir.

Kaçak akım rölesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız !