Kaçak akım koruma, insan koruma ve yangın koruma sistemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar yazımız ekinde maddeler halinde sıralanmıştır.

Bu maddelere göre kurulan kaçak akım koruma sistemi, gereksiz şalter açmalarının önüne geçerek, kaçak akım sisteminin işletmesel boyutta kullanımını kolaylaştırır.

Sistemde herhangi bir noktada kaçak akım oluşması durumunda, faz-nötr arasında bir akım farkı oluşacaktır. Kaçak akım sistemleri bu farkı ölçümleyerek kaçağı belirleme prensibi ile çalışır.

  • Kaçak akım sistemlerinde, yük durumuna göre faz-nötr, 2 faz, 3 faz, 3 faz + nötr kabloları mutlak suretle toroid içerisinde ortalanmış olmalıdır. Toroid, kablolarda endüklenen manyetik alanı ölçme prensibi ile çalıştığından, en doğru ölçüm bu yerleşim ile sağlanmaktadır.
  • İşletmede oluşan harmonik akımları kaçak akım oluşturmaz fakat kaçak akım sistemlerinde ölçümsel hataların oluşmasına sebep olur. Bu nedenle yüksek harmonik üreten kaynak hattı vb yüklerde kaçak akım sistemi kullanmak oldukca zordur. Harmonik akımlarından etkilenmeden ölçüm yapabilen kaçak akım rölelerinin kullanılması bu sorunu ortadan kaldırır. Kaynak hattı vb. yüklerde kaçak akım sistemi kullanılabilir.
  • Toroid mutlaka bağlı bulunduğu noktadaki tüm yükü ölçebilecek bir noktaya bağlanmalıdır. Örneğin faz toroidin üstü kısmından, nötr toroidin alt kısmından alınmış bir sinyal lambası vb herhangi bir yük bile kaçak akım sisteminde gereksiz açmaya neden olabilir.
  • TNC sistemlerinde kaçak akım sistemi kullanılamaz. Kullanılmamasına karşın doğru bir uygulama değildir. Şebekenin TNS ye çevrilip, kaçak akım sistemi uygulanması insan koruma adına önerilmektedir.
  • Kaçak akımların mutlaka ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle diplayli kaçak akım röleleri önerilmektedir. Sistemdeki kaçak akım seviyesi bilindiği durumda kaçağın olabileceği lokasyon daha kolay tespit edilebilir.
  • Kaçak akım sistemi kurulumunda zaman seçiciliği kullanılmalıdır.
  • Kaçak akım sistemi kurulumunda kaçak akım rölesi sınıf seçiciliği kurallarına dikkat edilmelidir.
  • İnsan sağlığı koruma için 30 mA, yangın koruma için 300 mA akım değeri set edilmelidir.
  • Nötr kesinlikle toprak ile herhangi bir noktada temas etmemelidir.

Kaçak akımın etkileri

0,5-10mA             Hafif çarpılma hissi

10mA                   Kasların kasılması 

20-30mA              Nefes alma zorluğu 

70-100mA            Kalp ritiminde bozukluk

100mA ve üstü     Kalbin işlevini yitirmesi ve yaşam kaybı 

Detaylı bilgi ve keşif işlemleri için lütfen tıklayınız !