Bilindiği üzere günümüzde birçok cihazda iş verimini artırmak için elektronik donanımlar artırılmıştır. Bu donanımlar içerisinde kullanılan yarı iletken ekipmanlar, akım ve gerilim referanslarında non-lineer işlem yaptığı için farklı frekanslarda akımların oluşumuna sebep olur. Harmonik akımları diye adlandırdığımız bu akımlar sistemde zararlı etkilere yol açarak arıza kaynağı oluştururlar.

Harmonik akımları oluştuğu yükten düşük empedans gördüğü şebekeye doğru akar. Bu esnada yolu üzerinde gördüğü diğer düşük empedanslı noktaları da etkileyerek, kondansatör patlamaları, elektronik kart arızaları gibi zararlı etkilerin tetikleyicisi olur.

Harmoniklerden korunmak için çoğu zaman yük başında UPS, Hat reaktörü veya İzolasyon trafosu gibi çözümler denenir. Bu ekipmanlar harmonik filtreleme yapmaz, elektriksel tıkaç görevi görürler. Her ne kadar bu ekipmanlarda giriş ve çıkış harmonik seviyelerinde düşüş gözlense de, harmoniğin yolu üzerinde bir empedans oluşturdukları için, yüke dönen harmonik akım seviyelerinde artışa sebep olurlar. Bu nedenle UPS, izolasyon trafosu gibi çözümlerde hattaki harmoniğin düştüğü gözlenmesine karşın harmonik kaynaklı arızaların devam ettiği hatta arttığı gözlemlenir.

Aktif filtreler bağlı bulundukları noktadaki harmonik akımlarını ölçümleyerek sisteme ters vektörde akım enjekte ederler. Bu sayede harmonik akımları ortadan kaldırılmış olur. Harmonik kaynaklı hatta oluşan empedansı da ortadan kaldırdıkları için, yük üzerine dönen harmonik akımlarında da düşüş sağlarlar. Bu sayede harmonik kaynaklı oluşan arızalar ortadan kaldırılmış olur.