Teknolojinin gelişmesi ile ekipmanlarda kullanılan yarı iletken malzemeler, akım ve gerilimin non-lineer anahtarlanması sonucu harmonik akımlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Oluşan bu harmonik, oluştuğu yükten, düşük empedans gördüğü şebekeye doğru akmaktadır. Şebekeye doğru giden bu harmonik akımları, yolu üzerinde bulduğu diğer düşük empedanslı noktalarda da arıza kaynağı oluşturmaktadır. Günümüz şartlarında bir çok firma, harmonikler kaynaklı oluşan kart veya cihaz arızalarını garanti kapsamı dışında tutmakta, oluşan bu arızalar ise, gerek imalat duruşları, gerekse arıza giderim bedeli olarak işletmelere ek maliyet doğurmaktadır.

EPDK tebliğince yayınlanan, yasal harmonik limitleri tablosu aşağıdaki gibidir.

epdk-harmonik-limitleri-tablosu

 Harmonik filtre ekipmanları için tıklayınız!