fo_csmartiii_250x250

CIRCUTOR COMPUTER SMART III

 • Mikroişlemci tabanlı minimum 16 kademeli olmalıdır.
 • Standar Besleme gerilimi 85 ile 500 V arasında olmalıdır.
 • Çalışma Frekansı 40 ile 65 Hz arasında olmalıdır.
 • Akım girişleri x/5 A veya x/1 A olabilmelidir.
 • Mikroişlemci tabanlı rölenin çalışma algoritması Faz-faz veya 3 faz olmalıdır.
 • 4 bölgeli ölçüm yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • 6 A daimi akıma dayanabilir olmalıdır.
 • 100 A t<1 sn de ki shock akıma dayanabilir olmalıdır.
 • %95 Bağıl nem de çalışabilir olmalıdır.
 • İzalasyon sınıfı 3 ve EN61010 standartlarına uygun olmalıdır.
 • Elektro shocka karşı koruma izalasyonu class 2 ve çift izalasyon olmalıdır.
 • 144×144 mm ölçülerinde, pano kapağına monte edilebilir olmalıdır.
 • Sistem için 3 akım trafosu ve 3 gerilim bilgisi ile ölçüm yapmalıdır.
 • Röle üzerinde akım ve gerilim harmonikleri 32. harmoniğe bar grafik halinde görülebilir olmalıdır. (3., 5, 7, harmonik gibi)
 • Röle tak-çalıştır özelliği olacaktır. Hiç bir parametre girmeden tüm değereleri kendi otomatik olarak seçerek çalışmaya başlayabilme özelliğine sahip olacaktır.
 • RGKR gerilim akım distorsiyonu yanında Kondansataör IC distorsiyonuda gösterebilir olmalıdır.
 • RGRR Test menüsüne sahip olup

Cos fi testi

Rezonans Testi

Kondansatör testi yapabilir olmalıdır. Yaptığı testler neticesinde arızalı olan kademe tespit ederse kademeyi sistemden ayırmalı ve alarm vermelidir.

 • Enerji Otomasyonu sistemlerinde kullanılabilmek üzere, sonradan ilave modül eklenmeden ModbusRTU/RS485 bilgisayar haberleşme çıkışına sahip olabilecek yapıda olmalıdır.
 • RGKR toprak kaçağı bilgisinide gösterilebilir olmalıdır.
 • RGKR 1 adet NO , 1 adet NC programlanabilir alarm çıkışına sahip olmalıdır.
 • Monofaze kompanzasyonu, monofaze kondansatör gerektirmeden 3 faz kondansatörler ile yapabilir olmalıdır.
 • RGKR alarm çıkşları toprak kaçağı, sıcaklık, gerilim distorsyonu akım distorsiyonu, aşırı komapnzasyon, düşük kompanzasyon, kondansatör distorsiyonu, düşük akım, düşük cos fi, gibi tüm parametrelere göre ayarlanabilir olmalıdır.
 • RGKR rölesi kondasatörün üçgen veya yıldız bağlantısına izin verebilir olmalıdır.
 • Gösterilen harmonikler her faz için ayrı gösterimi olacaktır.
 • Gerilim girişleri –10% / +10% dalgalanmaya uygun olmalıdır.
 • Akım Devresi tüketimi <0,45 VA olmalıdır.
 • Gerilim devresi tüketimi <0,6 VA olmalıdır.
 • Kontak çıkışları Statik MOS devreleri ile teşkil edilmiş olmalıdır.
 • MOS gerilimleri maksimum değerleri 130 V a.c. / 200 V d.c. olmalıdır. MOS akımları maksimum değerleri 80 mA a.c. / 80 mA d.c. olmalıdır.
 • Cos  , V , I ve THD-I , kW, kVArL, kVArC, Pf, Harmonics (32. harmoniğe kadar akım ve gerilim) sıcaklık, toprak kaçağı, kondansatör değerleri, kondasatör akımı, endüktans akımı, devrede olan kondansatörler veya şönte reaktörler göstreimi, kondnsatör gerilim distorsiyonu, alaramlar değerleri ekranında izlenebilmelidir. Ve max ve minumu değerleri ise hafızasında dahili saat ve zaman takvimine göre tutmalıdır.
 • Harmonikler (V ve I) bar grafik halinde gösterimi olmalıdır.
 • Röle, c/k oranını otomatik hesaplayabilmelidir.
 • RGKR üzerinde dahili zaman saati ve takvimi bulunabilcek ve ayarlanabilir olacaktır.
 • Terminal bağlantıları soket klemensli ve koruma sınıfı en az IP31 olmalıdır. Ön panel koruması en az IP64 olmalıdır.
 • Reaktif Güç kontrol Rölesi üzerinden, kondansatör gruplarının güç değerleri sırası girilebilmeli, buna göre de cihaz hızlı hesap programına sahip olmalıdır.
 • Reaktif Güç Kontrol Rölesi’nin anahtarlama ve güvenlik süreleri kullanıcı tarafından 0,1 saniye … 9,99 saniye süreleri arasında ayarlanabilmelidir.
 • Hedef Cos ; 0,80 endüktif … 0,95 kapasitif değerleri arasında tanımlanabilmelidir.
 • Akım trafosu primer değeri 5…9990 A ’e kadar röleye tanımlanabilmelidir.
 • İlk kademedeki kondansatör anma akımı 0,01…999 A ’e kadar röleye tanımlanabilmelidir.
 • Kompanzasyonu aşırı gerilime karşı koruyabilmeli ve aşırı gerilim alarmı verebilmelidir.
 • RGKR rölesi uzaktan izlenebilir ve programlanabilir olmalıdır.
 • Aşırı harmoniğe karşı kompanzasyonu korumalı, alarm verebilmelidir.
 • Reaktif Güç Kontrol Rölesi, yetersiz kompanzasyon alarmı verebilmelidir.
 • Devrede olan ve olmayan kademeler RGKR üzerinden izlenebilir ve kondansatör güç değerleri görülebilir olmalıdır.
 • Reaktif Güç Kontrol Rölesi, kullanıcı tarafından ayarlanan süre boyunca kondansatör deşarjını bekler özellikte olmalıdır. Bu sayede, devre dışı kalan bir kademenin tanımlanan bu süre geçmeden devreye tekrar girmesinin engellenmesi sağlanmış olmalıdır. Bu süre 0,1…9,99 s süreleri arasında ayarlanabilmelidir.
 • Röleyi resetleme imkanı olmalıdır.
 • Çalışma sıcaklığı -10 0C / +50 0C olmalıdır.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11

Ürün kodu : R13851 R13862