Enerji ölçümü yaparak , display ve haberleşme çıkışları sayesinde ölçülen parametrelerin kullanıcıya aktarılmasını sağlar. Enerji analizörleri sayesinde enerji verimliliği, harmonik ölçümü, reaktif tüketimin belirlenmesi, elektriksel parametrelerin gösterimi, enerji parametrelerinin kaydedilerek raporlanması sağlanmaktadır. Kayıpları belirlemede de fayda sağlayan enerji analizörleri Enerji Tasarrufu sağlayabilmek için mutlaka gereklidir.