cvmk2

CVMk2 Ürün Kodu : M54402

1. ENERJİ KALİTE ANALİZÖRÜ ÖZELLİKLERİ ( CLASS B ) :

• Enerji kalite analizörleri 3 faz AC ölçümleri yapabilecektir.
• A.G. / OG uygulamalarında kullanılabilecektir.
• Aktif, Endüktif Reaktif, Kapasitif Reaktif enerji ölçümü yapabilmektedir.
• Enerji analizörleri bağlantı kontrollerinin hızlı yapılabilmesi ve enerji üretilen yerlerinde olduğu varsayılarak 4 bölgeli ölçüm yapabilmesi gerekmektedir.
• Enerji için ölçüm doğruluğu en çok Class % 0.2 olmalıdır.
• Cihazın yapabildiği tüm ölçümler cihaz üzerinden kolaylıkla okunabilecektir.
• Enerji analizörü ekranı aydınlatmalı ¼ VGA geniş ekran ( 320 x 240 piksel ) yapıda olmalıdır. Aydınlatma süresi ayarlanabilir veya sürekli açık kalabilir özellikte olmalıdır.
• Analizörlerin ölçüm tekniği gerçek RMS ’dir ( TRMS )
• Akım ve gerilim değerlerini harmonik bileşenler dahil ve sadece temel frekans 50Hz olarak ayrı gösterebilmelidir.
• Cihaz akım girişleri izoleli olmalıdır ( Galvanik izolasyon korumalı girişler )
• Cihaz ile yapılabilecek ölçümler tabloda belirtilmektedir.
• Gerilim için standart 520V AC, sipariş kodu değiştirerek 866 V AC’ye kadar cihaz gerilim trafosuna ihtiyaç olmadan direk bağlanabilecektir.
• Enerji analizörü üç faz aktif güç ,üç faz görünür güç max demendını hesaplayabilir özellikte olmalıdır.
• Demand ölçümü için periyodu ve demand seçeneği ayarlanabilir olmalıdır.
• Akım ve gerilim ölçüm aralığı akım ve gerilim girişlerinin 1,2 katı olmalıdır.
• Cihaz maksimum, minimum ve anlık değerleri zamansal olarak göstermelidir.
• 5 gerilim ve 4 akım girişi olmalıdır. ( Nötr – toprak gerilimi ölçebilmelidir, nötr üzerinde akım trafosu ile doğru ölçüm yapar )
• Ölçüm girişleri aşırı yüklenmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
• Enerji analizörün beslemesi Universal olup DC ve AC olarak çalışabilmelidir. (85…265 V AC, 95….300 V DC)
• Akım trafosunun primer akımı 30000A kadar programlanabilmelidir. Sekonderi 5A veya 1A programlanabilmelidir.
• Gerilim trafosunun primer değeri 999999V kadar programlanabilmelidir. Sekonderi 999V kadar programlanabilmelidir.
• Cihaza akım bilgileri 5 A’lik veya 1A’lik akım trafosu üzerinden aktarılabilmelidir. Cihaz siparişi değişmeden her iki tip akım trafosu ile de çalışabilmelidir.
• Minimum ölçülebilir akım 40mA üzerinde olmamalıdır.
• Cihaz OG de ölçüm yapabilmeli OG gerilim trafosu oranı set edilebilmelidir.
• Cihaz 45-65 Hz. frekans aralığında çalışabilecektir.
• Cihaz üzerinde 2 adet haberleşme portu olmalıdır. Birinci port ile LCD ekran ile ölçüm modülleri haberleşecek, İkinci port ile merkezi scada yazılımı haberleşecektir.
• Enerji analizörü ölçüm devresi ve görüntü birimi (LCD ekran ) ayrılabilir özellikte olmalıdır.
• Enerji analizörünün tekbir ekranından 32 adet cihaza kadar gösterebilmelidir. Bu sayede 1200 mt dahilinde 1 adet LCD ekran modülü ile, 32 adet ölçüm modülü haberleşecek ve ekrandan seçilen analizörün parametreleri ekrana gelecektir.
• Enerji analizörü harici dil yüklemesi yapılabilir özellikte olmalıdır.
• Enerji analizörü ekranı istenen tek bir parametreler ekranını gösterebilir veya kendinden döner halde tüm parametreleri gösterebilir olmalıdır.
• Enerji analizörü gerilim ve akım dalga şekillerini ekranında gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü genişletilmiş modülleri otomatik olarak algılayabilmelidir. Cihaza 3 adet genişleme modülü ilave edilebilmelidir. Bu sayede 24 Input / 24 Output mantıksal programlanabilir modül olarakta çalışabilmelidir.
• Cihazın üzerinde harici ölçümler için dahili genişletme slotları bulunmalıdır.( Digital gerilim input/output röle çıkışı NO/NC , Analog 0…20 mA or 4 … 20 mA seçmeli, Ethernet ( Modbus TSP ve SD hafıza kartı )
• Cihaz üzerinden alarmlar tanımlanarak kontakları alarm çıkışı olarak kullanılabilmelidir. Maksimum 16 adet alarm tanımlanabilmelidir. Alarmlar için gecikme zamanları ve limit değerleri tanımlanabilmelidir.
• 2 GB a kadar artırılabilir hafızaya sahip olmalıdır.
• Cihaza genişletme yuvaları sayesinde diğer büyüklüklerin ölçümü ve gösterimini yapılabilmelidir. ( su ,doğal gaz ,buhar vb.)
• Elektriksel büyüklükleri 0…20 mA ve 4…20 mA sinyale çevirebilmelidir.
• Enerji analizörü 50. Harmoniğe kadar gerilim ve akım harmoniği analizi yapabilmelidir.
• Harmonikleri Akım ve Gerilim için ayrı tablolar halinde gösterebilmelidir.
• Harmonikleri Bar Grafik olarak gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü Gerilim ve akımdaki toplam harmonik distorsiyonu (%THD) ekranında grafiksel olarak gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü fazör diyagramını ekranında gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü cosQ ve güç faktörünü faz başına ve üç faz olarak ekranında gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü PST ve PLT ( fliker ) hesabı yapabilmelidir.
• Enerji analizörü gerilimdeki bozuklukları ( Aşırı gerilim, Gerilim düşümü, ,Kesintiler ) algılayabilmelidir. Algıladığı bu parametereleri sahip olduğu scada yazılımı ile CBEMA VE ITIC dalga şekillerindeki bozulmaları grafiksel olarak gösterebilmelidir.
• EN 50160 güç kalite standartında raporlama için veri sağlar.
• Enerji analizörü toplam aylık ve ortalama tüketimlerini gösterebilmelidir.
• Enerji analizörü dokuz tarifeye kadar çalıştırılabilir olmalıdır.
• Güç transformatörlerinin yüklenme derecesini ( k faktör ) hesaplayabilmelidir. K Faktör değerini ANSI C57.110 standartına uygun hesaplamaktadır.
• Enerji analizörü üzerinde RS485 ve ethernet haberleşme çıkışına sahip olmalıdır. İletişim hızı 9600….-57.600 bps. aralığında seçilebilmektedir.
• Enerji analizörünün haberleşme protokolü Modbus RTU ve Modbus TCP olarak seçilebilmelidir.
• Enerji analizörü opsiyonel Profibus kartı kullanarak Profibus haberleşebilir yapıda olmalıdır.
• Enerji analizörü pano tipi 96×96 mm , 144*144 mm ve 4“ delikli panel ve din ray montajlı ,olmak üzere opsiyonel olmalıdır.
• Enerji analizörü, endüstriyel ortamlarda kullanım amacıyla imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı –5 °C ile +45 °C arasında olmalıdır..
• Enerji analizörü sıcaklık değeri gösterebilmelidir.
• Enerji kesintilerinde dahili pili sayesinde üzerindeki dataları saklayabilir nitelikte olmalıdır.
• Enerji analizörü set ayarları, uzaktan yazılım yardımı ile yapılabilir nitelikte olmalıdır.
• Enerji analizörüne yapılan set ayarlarının yanlızca yetkili kişilerce değiştirilebilir olması için, analizörün set-up kısmı kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
• Geçmiş datalarının (max, min enerji değerleri ) istenildiği takdirde yetkililer tarafından silinmesine olanak tanımalıdır.
• 5 gerilim ( VL1, VL2, VL3, Vref ( toprak ), Nötr ), 4 akım ( IL1, IL2, IL3, IN ) referansı ile bağlantı; 4 gerilim, 4 akım referansı ile bağlantı; 4 gerilim, 3 akım referansı ile bağlantı, 3 gerilim, 3 akım referansı ile bağlantı; yapılabilir.
• OG uygulamalar için 2 akım, 2 gerilim referansı; 3 akım 2 gerilim referansı ile ölçüm yapabilir.
• Cihazlar ; EN-61010, IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 50081-1, EN 50082-1 ,IEC 61000-4-30 Class B standartlarında olacaktır.
• EMC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-11 standartlarına uygun olmalıdır.
• Üretici firmanın EN 50001 sertifikası olmalıdır.
• Enerji analizörünün CE belgesi ve test sertifikası bulunması gerekmektedir.

ÖLÇÜLEN PARAMETRELER BİRİM L1 L2 L3 N III
FAZ-NÖTR GERİLİM V * * * * *
FAZ-FAZ GERİLİM V * * * *
AKIM A * * * * *
FREKANS Hz *
AKTİF GÜÇ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kW * * * *
İNDÜKTİF REAKTİF GÜÇ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kVArL * * * *
KAPASİTİF REAKTİF GÜÇ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kVArC * * * *
GÖRÜNÜR GÜÇ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kV.A * * * *
GÜÇ FAKTÖRÜ PF * * * *
Cos ɸ Cos ɸ * * * *
MAKSIMUM AKTİF GÜÇ DEMANDI Pd *
MAKSIMUM GÖRÜNÜR GÜÇ DEMANDI Pd *
MAKSIMUM AKIM DEMANDI Pd * * * *
NÖTR AKIMI In
GERİLİM TOPLAM HARMONİK BOZUKLUĞU ( RMS VE TEMEL ) U THD * * * *
AKIM TOPLAM HARMONİK BOZUKLUĞU ( RMS VE TEMEL ) I THD * * * *
GERİLİM HARMONİKLERİ 2. İLE 50. harm V * * * *
AKIM HARMONİKLERİ 2. İLE 50. harm A * * * *
AKTİF ENERJİ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kW.h *
İNDÜKTİF ENERJİ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kvar.h L *
KAPASİTİF ENERJİ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kvar.h C *
GÖRÜNÜR ENERJİ ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kV.A.h *
TOPLAM AKTİF ENERJİ VE TARİFELER ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kW.h *
TOPLAM İNDÜKTİF ENERJİ VE TARİFELER ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kvar.h L *
TOPLAM KAPASİTİF ENERJİ VE TARİFELER ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kvar.h C *
TOPLAM GÖRÜNÜR ENERJİ VE TARİFELER ( TÜKETİM VE ÜRETİM ) kV.A.h *
FLICKER ( WA VE PST ) Wa / Pst * * *
AKIM İÇİN K – FAKTÖR * * *
GERİLİM İÇİN CREST FAKTÖR * * *
DENGESİZLİK ( AKIM VE GERİLİM ) * * *
SİMETRİSİZLİK ( AKIM VE GERİLİM ) * * *
NÖTR – TOPRAK ARASI GERİLİM
AŞIRI GERİLİM * * *
KESİNTİ * * *
ÇÖKME * * *
EKRAN PARAMETRELERİ
VOLTAJ ARASINDAKİ FAZ FARKI
AKIM ARASINDAKİ FAZ FARKI
GERİLİM VE AKIM ARASINDAKİ FAZ FARKI
DALGA FORMU * * *
FAZÖR DİYAGRAM * * *